Focus Numarul 14

2017 aduce noutăţi în privinţa contribuţiilor la asigurările de sănătate

cass

Modificările aduse în anul 2016 Codului Fiscal au produs o schimbare majoră referitoare la contribuţia privind asigurările sociale de sănătate (CASS), schimbare aplicabilă începând cu prima zi a anului 2017. Astfel, baza de impozitare a contribuţiei individuale a angajatului (5,5%) va fi plafonată la nivelul maxim de cinci salarii medii brute pe ţară, însă baza de impozitare pentru contribuţia angajatorului rămâne neplafonată (5,2%). În ceea ce priveşte câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, acesta este în sumă de 2.681 de lei.

Diana Ciobanu

diana-ciobanuPresupunând că în anul 2017 se va menţine salariul mediu brut pe ţară la nivelul acestei sume, o persoană va datora pentru CASS individuală cel mult 737,27 lei (2681×5,5 x5). În prezent, plafonarea bazei de impozitare se aplică doar pentru plata contribuţiei veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor.

Începând cu anul 2017, CASS va deveni obligatorie pentru toate veniturile obţinute, indiferent dacă persoana impozabilă are şi calitatea de salariat.

Iată o listă a tipurilor de venituri care intră sub incidenţa legii fiscale: venituri din activități independente, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții (venituri din dividende, din dobânzi, câș­ti­guri din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare), venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură etc.

Codul Fiscal prevede că o serie de persoane vor fi scutite de plata CASS, cum ar fi:

– copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenții;

– tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului;

– persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;

– bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

– femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

De reţinut este şi faptul că persoanele care nu obţin venituri nu mai sunt obligate la plata CASS, ci vor putea opta să plătească CASS lunar sau la data la care au nevoie de servicii medicale. Astfel, persoanele fără venituri care vor beneficia de spitalizare sau alte servicii medicale care nu sunt gratuite (cazul urgenţelor medicale) vor avea obligaţia să achite contri­bu­ția individuală la sănătate în cotă de 5,5% aferentă unei baze de calcul egale cu de şapte ori salariul minim pe economie. Astfel, CASS pentru şapte luni va fi în cuantum de 481,25 lei (68,75 lei x 7).

Diana Ciobanu, Director al Departamentului de Audit în cadrul AVISSO