Consultanță în afaceri Focus Noutati

Bonul fiscal va conține noi informații: Care sunt noutățile?

Elemente obligatorii noi pe bonul fiscal din august 2018

Bonul fiscal, adică acel document emis obligatoriu de către comercianți atunci când vând produse sau prestează servicii, va conține noi elemente obligatorii, în contextul în care companiile vor utiliza, din vara anului viitor, numai case de marcat cu jurnal electronic. Noutățile sunt prevăzute într-un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial și se vor aplica de la 1 august 2018.

Potrivit legislației în vigoare, companiile sunt obligate să-și înlocuiască aparatele de marcat cu jurnal tipărit cu unele cu jurnal electronic până în vara anului viitor.

În acest context, în Monitorul Oficial a apărut recent HG nr. 804/2017, document care stabilește, printre altele, condițiile tehnice pe care vor trebui să le îndeplinească, în vederea autorizării, casele de marcat cu jurnal electronic.

Totodată, actul normativ completează și lista elementelor obligatorii cuprinse în bonul fiscal. Concret, conținutul bonului fiscal, cu excepția bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităților de schimb valutar și de taximetrie, va cuprinde de la 1 august 2018 și:

 • codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;
 • unitatea de măsură;
 • modalitatea de plată.

Practic, informațiile enumerate vor fi adăugate celor prevăzute și până acum în legislație, respectiv:

 • data, ora și minutul emiterii bonului fiscal;
 • numărul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
 • numele sau codul operatorului;
 • denumirea fiecărui bun livrat sau a serviciului prestat;
 • prețul sau tariful unitar;
 • cantitatea;
 • valoarea pe fiecare operațiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei acesteia;
 • valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată;
 • valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului de cotă;
 • valoarea totală a operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul;
 • valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.

Partea finală a bonului fiscal trebuie să cuprindă logotipul și seria fiscală a aparatului, iar în cazul când acesta operează în cadrul unui sistem informatic, numărul aparatului de marcat electronic fiscal.

Conform legislației în vigoare, toate bonurile fiscale, indiferent de emitent, trebuie să aibă date lizibile și univoce. În plus, data tipărită pe bon conține ziua, luna, anul (în această ordine).

Potrivit HG nr. 804/2017, valorile se tipăresc și se afișează cu două zecimale. Valorile interne de calcul cu mai mult de două zecimale vor fi rotunjite la a treia zecimală. Dacă a treia zecimală are valoarea egală sau mai mare de cinci, va majora zecimala a doua cu o unitate, în caz contrar zecimala a doua rămâne nemodificată.

Notă: Contribuabilii mari și cei mijlocii vor înlocui aparatele de marcat cu jurnal tipărit cu unele cu jurnal electronic până la 1 iunie 2018, în timp ce firmele mici vor îndeplini obligația până la 1 august 2018. Detalii suplimentare sunt aici.

(Sursa: avocatnet.ro)