Focus Promo

Ce efecte produce majorarea contribuțiilor CAS şi CASS pentru contractele cu normă parţială. Exemple de calcul

cas

Începând cu luna august 2017, pentru contractele cu normă parțialăangajatorii datorează la stat CAS și CASS la nivelul salariului minim brut (1.450 lei), iar nu proporțional cu salariul efectiv. Practic, modificările contribuțiillor vor produce efecte începând din septembrie 2017, deoarece atunci se declară veniturile din salariile aferente lunii august 2017. Majorarea se aplică însă strict la partea din contribuții care-i revine angajatorului, iar nu la partea pe care o datorează salariatul. Mai exact, la CASS, angajatorul datorează 5,2%, iar salariatul datorează 5,5% (ca procente din salariul brut). Cât despre CAS, ea diferă în funcție de condițiile de muncă ale salariaților.

Modificarea Codului fiscal prin Ordonanța Guvernului nr. 4/2017 presupune la art. 140, alin. 2, stabileşte că „în cazul câștigului lunar brut prevăzut la art. 139 (din Codul fiscal, referitor la persoanele ce obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor), realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe țară în vigoare în lună pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ”. În baza aceleiași ordonanțe, la art. 158 se adaugă un nou alineat conform căruia, prevederile art. 140 se aplică și în cazul bazei de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Chiar dacă nu sunt menționați în mod expres, inclusiv angajaților cu plata în acord li se plătesc CAS și CASS majorate, deoarece prevederea este formulată la modul general, astfel încât să includă orice fel de angajați care sunt plătiți lunar cu sume mai mici de 1.450 de lei.

Aceste măsuri au scopul de a proteja dreptul la pensie și la servicii medicale în sistemul public al salariaților cu contract individual de muncă cu timp parțial, dar și a celor cu  plata în acord, descurajând angajatorii care încheie contracte de muncă de acest fel, pentru a plăti la stat taxe mai mici.

Există categorii de persoane enunțate limitativ cărora, prin excepție, nu li se aplică majorarea CASS şi CAS. Acestea sunt:

  • elevii sau studenții, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
  • ucenicii, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;
  • persoanele cu dizabilități cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;
  • pensionarii pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, potrivit legii în vigoare la data pensionării, cu excepția pensionarilor care beneficiază de pensii în baza unor legi speciale, precum și a celor care cumulează pensia din sistemul public de pensii cu orice altă pensie stabilită într-un sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii;
  • salariaţii care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, dintre care unul este cu normă întreagă, iar baza lunară de calcul al acestuia este cel puțin egală cu salariul minim brut garantat pe țară.

Pentru a fi scutiți de plata contribuțiilor majorate la CAS și CASS, angajatorii trebuie să ceară documente justificative de la elevi, studenți, persoanele cu dizabilități care au dreptul să lucreze mai puțin de opt ore pe zi și pensionarii pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii. În cazul celor care sunt angajați simultan cu două sau mai multe contracte de muncă, indiferent de normă, va exista o procedură de aplicare dată prin ordin al Ministerului Finanțelor, ordin care nu a fost formulat nici măcar sub formă de proiect.


Exemple privind plata contribuţiilor datorate la bugetul de stat

Mai jos, oferim câteva exemple privind plata contribuțiilor datorate la bugetele de stat, conform salariului aferent lunii iulie 2017 în comparație cu cea a salariului aferent lunii august 2017.

Pentru un salariat cu normă parțială de 4 ore pe zi, salariul aferent raportat la salariul minim garantat pe țară este în valoare de 725 lei; înainte de majorarea contribuțiilor CAS şi CASS, un angajator trebuia să achite către bugetele de stat suma de aproximativ 335 lei, iar conform noilor modificări, suma achitată către bugetele de stat, în sarcina angajatorului, va fi mai mare cu aproximativ 151 lei. În cazul unei persoane angajate în baza unui contract individual de muncă, cu timp parțial de 2 ore pe zi, salariul brut are o valoare de 363 lei, contribuția CAS și CASS majorându-se cu aproximativ 227 lei.

Aceste modificări aduse Codului fiscal au stârnit controverse atât în rândul angajatorilor care au salariați angajați cu timp parțial, așa-zisa muncă la gri, cât și în cazul celor de bună credință. În practică, numărul angajatorilor care au schimbat norma parțială în normă întreagă de 8 ore/zi este relativ mic. Intenția acestora este de a menține raporturile de muncă cu aceiași angajaţi, însă fără să achite contribuțiile majorate. Angajatorul care este și angajat alege să își înceteze raporturile de muncă cu unitatea, păstrându-și doar calitatea de administrator,  fără să mai achite contribuțiile.

Acest aspect este din ce în ce mai frecvent întâlnit, modificările aduse având ca efect descurajarea și mai mare a angajatorilor de a angaja persoane cu normă întreagă.

raluca olariu

Raluca Olariu, specialist resurse umane

Despre autor

iasul