Focus Suplimentul Nr. 18

Ce se întâmplă cu cheltuielile efectuate de asociat, înregistrate în contabilitate, dar care nu au documente justificative?

Diana Ciobanu

Diana Ciobanu

Deseori întâlnim cazuri în care, în cadrul unor societăţi comerciale, sunt efectuate cheltuieli care nu au la bază un document justificativ, cum ar fi plă­ţile efectuate de pe cardul firmei de către asociat. Vă invităm să aflaţi din acest articol care ar putea fi implicaţiile plăţilor nejustificate şi care este tratamentul fiscal al acestora. Vom realiza analiza noastră prin prisma a două cazuri.

Societate plătitoare de impozit pe profit

Cheltuielile înregistrate în contabilitate care nu au la bază un document justificativ prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil. Aşadar, în cazul în care organul de control constată cheltuieli care nu au la bază un document justificativ şi care au fost încadrate ca fiind cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit, acesta va considera că a fost diminuată baza de impozitare privind impozitul pe profit şi va calcula impozitul pe profit suplimentar aferent acelor cheltuieli plus majorări de întârziere aferente impozitului pe profit. 

Societate plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor

În acest caz, interpretarea ar putea fi aceea că, din punct de vedere fiscal, nu se creează un prejudiciu la bugetul de stat şi valoarea impozitului pe venitul microîntreprinderii rămâne aceeaşi, însă organul de control poate asimila cheltuielile ca fiind în favoarea asociatului şi încadra aceste plăţi în categoria veniturilor din dividende. Astfel, aceste sume vor fi supuse impozitului de 5% (impozit pe dividende) calculat la valoarea netă a plăţilor efectuate. În cazul în care asociatul are şi calitatea de salariat în cadrul societăţii, aceste cheltuieli pot fi reconsiderate ca fiind plăţi efectuate în favoarea salariatului, firma fiind obligată să calculeze şi să plătească toate contribuţiile aferente veniturilor asimilate salariilor, respectiv contribuţii sociale angajat/angajator şi impozit pe venituri de natură salarială.

Reîncadrarea cheltuielilor care nu au la bază un document justificativ în categoria plăţilor în fa­voa­rea asociatului se va face atât în cazul societăţilor plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, cât şi în cazul societăţilor plătitoare de impozit pe profit.

Diana Ciobanu, Director al Departamentului de Audit în cadrul AVISSO