Dosar Dosar Nr. 12 Numarul 12

Costel Istrate, Preşedintele CECCAR – filiala Iaşi: „Profesia contabilă trebuie să continue adaptarea la noile tehnologii“  

Care este, din punctul dumneavoastră de vedere, cea mai importantă concluzie stabilită în urma Congresului ?

costel-istrate-1Concluzia cea mai importantă a congresului CECCAR din septembrie 2016 a fost că profesia contabilă trebuie să continue eforturile în sensul adaptării la noile tehnologii. Pentru aceasta, este necesară o actualizare a strategiilor, o îmbunătățire a practicilor curente, o resetare a modului de intracțiune cu clienții. Toate aceste acțiuni au potențialul de a crea valoare atât pentru profesie, cât și pentru clienții profesioniştilor contabili ori pentru utilizatorii diverși ai informațiilor furnizate de contabilitate (autorități fiscale, bănci și alte instituții financiare etc.). Aceste schimbări sunt impuse de evoluțiile din mediul economic și este util pentru profesioniştii contabili să anticipeze, atâxt cât se poate, evoluțiile respective pentru a nu fi luați prin surprindere de cere­rea socială în continuă schimbare. Ajungem astfel să aplicăm tehnologii dintre cele mai moderne în condițiile în care timpul a demonstrat că principiile contabile de bază formulate acum 500-600 de ani rămân în continu­are valabile.

În cadrul Congresului s-a vorbit despre necesitatea de a privi expertul contabil tot mai mult ca parte integrantă a lanţului de decizie într-o companie. Este pregătit mediul antreprenorial din România pentru o asemenea schimbare de paradigmă?

Locul și rolul contabilului dintr-o firmă sunt bine stabilite și orice întreprinzător serios știe că afacerea lui nu poate funcționa fără o contabilitate bine ținută. Multe dintre deciziile luate de antreprenor se bazează pe date provenite din contabilitate și, din acest punct de vedere, contabilul/contabilitatea sunt de neînlocuit. Clauzele din contractul profesionistului contabil cu antreprenorul stabilesc limitele mandatului contabilului și, cu cât acestea sunt mai complexe (și mai bine remunerate), cu atât mai eficientă va fi colaborarea celor doi.

Digitalizarea proceselor determină şi o serie de provocări – nu doar în zona de interacţiune cu platformele online, dar şi în aceea a securităţii datelor. Este cunoscut faptul că, în general, hacking nu mai presupune în primul rând atacul informatic al sistemelor complexe, ci atacuri informatice asupra utilizatorilor sistemelor, în cazul de faţă vorbim despre experţii contabili. Ce poate face un organism precum CECCAR în a-şi ghida membrii spre o disciplină a securităţii informatice crescută?

Protecția datelor poate deveni un risc important pentru profesioniştii contabili care lucrează pentru unul sau mai mulți clienți. CECCAR are printre atribuții organizarea de cursuri pe diverse domenii, inclusiv în zona competențelor de IT. De alt­fel, toți membrii CECCAR trebuie să urmeze un număr de ore de formare continuă în fiecare an și, printre temele puse la dispoziție de CECCAR, există și unele legate de sistemele informatice. Nu în ultimul rînd, profesioniştii contabili învață unii din experiența celorlați și, dacă o firmă de contabilitate a trecut printr-un episod dificil din punct de vedere al securității datelor, de regulă, împărtășește din probleme și din soluții și altor profesioniști.