Consultanță în afaceri Focus Numarul 16

Cum poţi solicita o finanţare nerambursabilă de până la 1 milion de euro pentru dezvoltarea afacerii tale

Infografic

Întreprinderile mici şi mijlocii au posibilitatea de a depune, începând cu 23 februarie 2017, proiecte de investiţii în cadrul unui nou apel de proiecte din cadrul Programului Operaţional Regional, operaţiunea 2.2.: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii. Fondurile nerambursabile, cuprinse între 200.000 şi 1.000.000 de euro, sunt prevăzute în Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) nr. 3254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, ce a apărut pe 27 decembrie 2016 în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1053 şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017.

Mihaela Măriucă

Potrivit documentului, solicitanţii pot depune proiecte atât pentru dezvoltarea afacerii existente, cât şi pentru diversificarea activităţilor desfăşurate în prezent, în sensul că o întreprindere va putea depune un proiect pentru dezvoltarea activităţii desfăşurate până în prezent, dar şi pentru crearea unei linii de producţie (sau prestare a serviciilor) noi, pe care nu a desfăşurat-o până în prezent.

Solicitanţii eligibili pentru acestă linie de finanţare sunt:

– IMM-urile non-agricole urbane ( companii ce au mai puţin de 250 de angajaţi şi o cifră de afaceri sub pragul de 50 mil euro);

– Întreprinderile mijlocii non-agricole rurale (companii ce au un număr de angajaţi cuprins în intervalul 50-249 şi o cifră de afaceri peste 10 mil. euro, dar mai puţin de 50 mil. euro.

Alte criterii de eligibilitate:

– Solicitantul de sprijin nerambursabil trebuie să fi desfăşurat activitate pe o perioadă de cel puţin un an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanţare (nu a avut activitatea suspendată în anul curent şi anterior depunerii cererii de finanţare);

– Societatea trebuie să fi înregistrat profit din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanţare;

– Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puţin 3 în anul fiscal anterior depunerii proiectului;

– Solicitantul dispune de resursele financiare pentru a asigura implementarea optimă a proiectului, în condiţiile decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile.

Investitiile eligibile în cadrul acestui apel de proiecte sunt:

– Realizarea/modernizarea/extinderea de construcţii;

– Achiziţia de echipamente tehnologice şi utilaje;

– Echipamente informatice de natura mijloacelor fixe;

– Mobilier şi birotică de natura mijloacelor fixe;

– Echipamente destinate obţinerii unei economii de energie, dar şi sisteme care utilizează surse de energie regenerabile;

– Achiziţia de active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice.

– Procese de certificare a produselor sau serviciilor;

– Certificarea/recertificarea sis­temelor de management al calităţii;

– Participarea la târguri, expoziţii internaţionale;

– Sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export.

 

Depunerea electronică a proiectelor se face prin intermediul platformei disponibile la adresa www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Doar proiectele care au obţinut cel puţin 85 de puncte vor fi contractate în primele două luni de depunere, urmând ca sesiunea de depunere să fie prelungită automat cu alte patru luni dacă vor Mihaela Mariucarămâne fon­duri nealocate, pragul de calitate (punctajul necesar) scăzând la 80 de puncte în luna a treia, 75 de puncte în luna a patra, 70 de puncte în luna a cincea şi 50 de puncte în luna a şasea.

Bugetul total disponibil pentru acest apel de proiecte este de 172,94 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că se vor finanţa cel puţin 172 de societăţi comerciale (dacă toate proiectele depuse ar solicita câte un milion de euro), dar nu mai mult de 864 de întreprinderi (dacă toate proiectele depuse ar solicita câte 200.000 de euro).

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil ce va putea fi solicitat este cuprins între 200.000 şi 1.000.000 de euro, iar bugetul disponibil este defalcat pe regiuni de dezvoltare, astfel că un proiect depus într-o regiune nu va intra în competiţie cu proiectele depuse în celelalte şase regiuni ale ţării.

Procentul de decontare a cheltuielilor eligibile

În cadrul prezentului apel de proiecte se vor deconta cheltuielile eligibile într-un procent diferenţiat, astfel:

– În cazul unei întreprinderi mici sau microîntreprinderi, se vor deconta 70% din cheltuielile eligibile din planul de afaceri;

– În cazul unei întreprinderi mijlocii, se vor deconta 60% din cheltuielile eligibile ale planului de afaceri;

– Proiectele ce urmează a fi implementate în Regiunea Vest au un procent de decontare mai scăzut faţă de restul regiunilor cu 15%, ca urmare a faptului că această regiune este mai dezvoltată decât celelalte.

Unele cheltuieli eligibile din cadrul prezentului apel de proiecte sunt considerate ajutor de minimis, prin urmare nu pot reprezenta mai mult de 20% din valoarea proiectului (activităţile de certificare, internaţionalizare şi consultanţă).