Focus Numarul 6

DICŢIONAR: Munca la negru  

oana andronic

 

Oana Andronic

„Munca la negru”, cunoscută și ca „muncă nedeclarată”, reprezintă activitatea desfășurată de o persoană pentru și sub autoritatea unui angajator persoană fizică sau juridică fără întocmirea formelor legale, respectiv fără întocmirea contractului individual de muncă, precum și neremunerarea pe baza unui stat de plată. Această formă de muncă nu este evidențiată scriptic, nu este fiscalizată, protejată, asigurată sau asistată social.

Conform unor studii de specialitate, aproximativ jumătate din locurile de muncă din România nu sunt incluse în legislația muncii, iar an­gajații nu au dreptul la protecție socială sau la alte beneficii. Munca nedeclarată este favorizată în toate sectoarele economiei în care se ma­nipulează bani în numerar, cele mai predispuse sectoare fiind cele cele ale construcțiilor, prestărilor de servicii, comerțului, agriculturii și exploatărilor forestiere.

În Codul Muncii sunt prevăzute sancţiuni contravenționale pentru angajaţii care prestează muncă fără semnarea unui contract cu amendă între 500 și 1.000 lei. Angajatorii riscă, la rându-le, amenzi între 1.500 şi 3.000 lei dacă fac angajări fără a ține o evidență a normei de lucru prin întocmirea pontajului și fără acte justificative care să ateste starea de sănătate a angajatului (certificat medical). Tot Codul Muncii prevede și răspunderea penală a angajatorului. Astfel, se aplică sancționarea cu închisoarea de la unul până la doi ani sau amendă penală pentru primi­rea la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă. Refuzul repetat de a permite accesul în spațiul unității a inspectorilor de muncă sau refuzul de a pune la dispoziție documentele solicitate se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la un an sau amendă penală.

Pentru combaterea fenomenului muncii la negru, Inspecţia muncii, împreună cu Agenția Națională de Administrare Fiscală desfăşoară campanii periodice la nivelul contribuabililor care prezintă risc în ceea ce privește evaziunea în domeniul contribuțiilor sociale, de sănătate și a impozitului pe venit.

Oana Andronic, economist în cadrul AVISSO