Focus Promo

Dividendele repartizate la trimestru: îndulcirea „abuzului în serviciu“, varianta pentru sectorul privat

dividende

Preambul: Patronii și asociații ar putea lua din firme dividende la jumătatea profitului, o dată la fiecare trimestru. (Prevederea este cuprinsă într-un proiect pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1991 a contabilităţii şi modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor comerciale, modificarea şi completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei). Analizând proiectul de lege, constatăm că efectele acestuia ar putea fi asemănătoare cu celebra ordonanţă de urgenţă care conducea la nepedepsirea abuzului în serviciu, aici fiind în faţa unei versiuni dedicate mediului privat, însă fără stabilirea de limte valorice a prejudiciului creat.

Ioan Doboş

Legislația în vigoare reglementează modul în care persoanele care au calitatea de asociat/acționar pot obține beneficii în bani sau natură, ca un drept al deținerii de acțiuni. Astfel, Codul fiscal definește dividendul ca o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant la capitalul social al unei persoane juridice, drept consecința a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică. Modul de acordare și impozitare al dividendelor este reglementat foarte clar de legislația actuală, iar abaterile de la litera legii aduce după sine inclusiv pedepsa cu închisoarea.

În prezent, cei care dețin titluri de participare, conform Legii contabilității, pot primi dividende doar după ce situațiile financiare anuale au fost aprobate. Acestea se distribuie proporțional raportat la cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea, conform Legii societăților comerciale, se plătesc în termenul stabilit de Adunarea generală, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea datorează dobânzi penalizatoare în condițiile legii.

Conform Codului fiscal, dividendele distribuite persoanelor fizice se impozitează cu 5%, iar în anumite condiții, beneficiarii datorează și 5,5% reprezentând contribuția la asigurările sociale de sănătate.

Ioan DobosConform Codului fiscal, dividendele distribuite persoanelor fizice se impozitează cu 5%, iar în anumite condiții, beneficiarii datorează și 5,5% reprezentând contribuția la asigurările sociale de sănătate.

În ceea ce privește nerespectarea modului de distribuire a dividendelor, legislația actuală prevede pedepse cu închisoarea de la un an la 5 ani pentru plata dividendelor în lipsa situațiilor financiare.

Cu alte cuvinte, acționarii/asociații pot primi dividende cel mai devreme în anul următor celui în care au fost obținute profituri, distribuirea acestora mai devreme atrage după sine sancțiuni.

Această situație ar putea suferi modificări în urma unui proiect de lege înregistrat la Senat și transmis pentru dezbatere in data de 28.03.2017.

Concret, această propunere ar urma să permită distribuirea de dividende trimestrial, în urma deciziei Adunării generale a asociaților, în limita a jumătate din profitul net obținut care reise din ultima balanță trimestrială. Dacă la finanul anului din situațiile financiare anuale reies dividende sub nivelul celor acordate în timpul anului, atunci beneficiarii acestora au obligația de a restitui sumele încasate în plus, în termen de cel mult 6 luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale.

În motivarea acestei propuneri legislative sunt prezentate ca argumente:

  • alinierea dispunerii de profiturile societății la fel cu celelalte forme de organizare precum Persoanele fizice autorizate, Întreprinderile individuale, etc.
  • decalajul temporal al modului în care statul beneficiază de profiturile societății, respectiv trimestrial prin taxe și impozite, pe când deținătorii de titluri de participare beneficiză de aceste profituri doar după aprobarea situațiilor financiare care are loc o singură dată pe an.

Aceste argumente ignoră faptul că formele juridice de organizare care pot beneficia de rezultat în orice moment, față de societățile comerciale, au de asemenea un grad de răspundere mai mare față de cele din urmă, deci putem spune că avantajele de care beneficiază fiecare formă de organizare sunt corelate și cu răspunderea acestora în raport cu terții.

O situație cel puțin interesantă ar putea fi cea în care beneficiarul de dividende după ce a încasat sumele cuvenite, și-a cedat titlurile de participare altei persoane, iar societatea în urma aprobării situațiilor financiare ar raporta un rezultat negativ. Un scenariul la fel de incitant este cel în care o societate nou înființată distribuie dividende după primul trimestru de activitate, iar aceasta până la finele anului fiscal își incetează activitatea, iar rezultatul financiar este la fel, unul negativ.

Tot această inițiativa legislativă elimină sancționarea persoanelor care folosesc cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, și persoanele care se împrumută, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care o administrează, de la o societate controlată de aceasta ori de la o societate care controlează societatea pe care el o administrează, suma împrumutată fiind superioară limitei prevăzute la art. 144^4 alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societăţi să îi acorde vreo garanţie pentru datorii proprii. Limita prevăzută la acest art. 144^4 alin. (3) este de 5.000 euro. Abrogarea pedepsirii acestor fapte seamănă într-o oarecare măsură cu nepedepsirea abuzului în serviciu, varianta „la privat” dar fără stabilirea de limte valorice a prejudiciului creat.

În concluzie, această inițiativă ar putea aduce mai mult bătăi de cap decât beneficii asociaților sau instituțiilor statului.

Ioan Doboş este economist în cadrul AVISSO

Despre autor

George Onofrei