Numarul 22 Profil

Două apartamente vândute pe zi la Conest Grand Residence

conest 1

În mai puțin de trei luni de la lansarea vânzărilor în proiectul Conest Grand Residence s-au contractat peste 140 de apartamente în cele trei blocuri care se contruiesc în imediata apropiere a complexului Iulius Mall. Aceasta înseamnă că, în medie, s-au vândut câte două apartamente pe zi, fapt care poziționează complexul Grand Residence drept cel mai de succes proiect imobiliar din Iași în 2017. Rețeta succesului e simplă: o locație bine aleasă, blocuri bine construite, apartamente spațioase și excelent amenajate, materiale de calitate deosebită, o arhitectură atrăgătoare și prețuri corecte. Totul girat de faptul că ansamblul de blocuri este dezvoltat și construit de Compania CONEST SA, una dintre cele mai vechi și mai puternice companii de construcții din România.

Noi standarde despre ce înseamnă viața la bloc

Toată experiența acumulată în cei 54 de ani de când compania CONEST construiește în România, s-a alăturat ideilor îndrăznețe ale u­nor arhitecți talentați și au fost com­pletate de di­băcia designerilor de interioare pen­tru a da naș­tere celui mai mo­dern și mai de suc­ces proiect imo­biliar din Iași: Conest Grand Residence.

Întins pe o suprafață de 12.000 mp, complexul Conest Grand Re­sidence va fi format în primă etapă din trei ansambluri de lo­cu­ințe cu S+P+11 etaje, însumând 440 de apartamente cu una, două și trei camere, iar la niveluri superioare vor fi amenajare 12 penthouse-uri. Locatarii viitorului complex vor avea la dispoziție locuri de par­care dis­puse pe două nivele, atât subteran, cât și suprateran. Nu vor lipsi spațiile verzi frumos amenajate, locurile de joacă pen­tru copii, salon de înfrumu­se­ţa­re, cabinet medical, grădiniţă şi after-school, toate gân­dite pentru a spo­ri confortul lo­catarilor.

Arhitectura ansamblului este ȋndrazneață și cu un concept mo­dern și luminos care schimbă mo­no­tonia blocurilor clasice, pariind pe linii îndrăznețe, balcoane ge­ne­roase și spații vitrate generoase.

Tot ce-ți poți dori de la un apartament

De altfel, Conest Grand Re­si­dence întrunește toate așteptările celor aflați în căutarea unui apar­ta­ment modern care să le confere tot confortul unui trai urban. Complexul este situat în zona centrală a Iașului, vis-a-vis de Iulius Mall și lângă un complex puternic de retail și hypermarket-uri, oferind totodată acces facil la școli și grădinițe de renume, dar și la Universitatea Tehnică „Gheor­ghe Asachi”.

Pe lângă localizarea excelentă, apartamentele Conest Grand Residence sunt trainice și du­ra­bile și nu vor oferi emoții nici în ca­zul unui cutremur de mare mag­ni­tu­dine. Structuriștii de la Conest SA au realizat clădiri cu fundații din beton armat cu o structură de rezistență din diafragme, stâlpi, grinzi și planșeu din beton armat monolit. La exterior, pereții din BCA de 25 de cm grosime vor fi izolați cu vată bazaltică de 10 cm, ceea ce înseamnă un confort ter­mic sporit, costuri mai mici de întreținere și o izolare fonică de excepție.

La Conest Grand Residence ui­­mește nu doar structura pu­ter­nică garantată de un constructor de renume, dar și modul în care au fost gândite apartamentele. A­ces­tea au spații bine di­men­sio­nate, su­pra­fețe vitrate generoase și bucătării închise. De asemenea, fi­nisajele interioare completează ta­bloul unei construcții bine rea­lizate. Blocurile sunt placate cu gresie de trafic intens în spațiile co­mune, gresie antiderapantă în bal­coane și gresie porţelanată în baie și bucătărie. A­partamentele se predau amenajate cu parchet în dormitoare, holuri și camera de zi, obiecte şi mobilier sanitar și placaje de import de înaltă ca­li­tate, alese cu grijă de designerii care s-au ocupat de spațiile in­te­rioare. Centrala termică în con­den­sație, unităţi de AC și tâm­plăria PVC cu trei foi de sticlă şi 7 camere de izolare, alături de izo­lația de ex­cepție cu vată ba­zaltică, ga­rantează un confort termic su­perior și costuri reduse de climatizare ȋn orice sezon.

Cum se explică succesul Conest Grand Residence?

Pentru cei mai puțin familiarizați cu piața imobiliară, putem spune că, în medie, un constructor bun poate vinde în medie 10-20 de a­partamente într-o lună. Tocmai de aceea, contractarea a peste 140 de apartamente în mai puțin de trei luni este o performanță egalată doar de marii dezvoltatori imo­bi­liari din România. Explicația poate fi găsită după analiza mai multor criterii.

Mai întâi, este vorba despre încrederea oferită cum­pă­ră­torilor de către dezvoltatorul proiectului. CONEST SA este una din­tre cele mai mari firme de contrucții din Iași și chiar din Ro­mânia, com­panie care func­țio­nează ne­în­tre­rupt tocmai din 1963. Cifra de a­faceri a firmei ie­şene doar pe anul trecut a depășit 37 milioane euro, iar în ultimii cinci ani a gestionat proiecte de 109 mi­li­oane euro.

În al doilea rând, locația ex­ce­len­tă unde este amplasat an­samblul re­zidențial. Conest Grand Residence este situat în imediata apropiere a Universității Tehnice și a Cam­pu­su­lui Tudor Vla­di­mirescu.

Și, nu în ultimul rând, atunci când caută un apartament, ie­șenii vor să găsească un spațiu lo­cativ cu spații bine di­men­sio­nate și la un preț corect, condiții în­deplinite cu succes de an­sam­blul rezidențial construit de com­pa­nia CONEST.

conest 2