Consultanță în afaceri Numarul 23 Promo

Finanţarea IMM-urilor: adevăr sau provocare?

small business

55.000€ pentru Comerţ-Servicii si 100.000€ pentru producţie

Noile programe de finanţare anunţate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri – Direcţia Politici Antreprenoriale pentru firmele mici şi mijlocii vizează finanţarea companiilor cu domeniul de activitate în sectorul Comerţ-Servicii cu o sumă de până la 250.000 lei şi companiile care activează în domeniul producţiei cu sume până la 450.000 lei. Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă 2017 publicat pe 1 august 2017 urmează a fi lansat pe 16 august 2017 şi va fi deschis până pe 28 august.

Mihaela Măriucă

Conform procedurii de implementare, intensitatea finanţării nerambursabile va fi de maximum 90%, ceea ce înseamnă că beneficiarul va trebui sa contribuie cu minimum 10% din valoarea investiţiei. La această sumă se adaugă şi TVA-ul, cheltuială neeligibilă în program. Un aspect important al programului este că rambursarea se face într-o singură tranşă, după efectuarea cheltuielilor eligibile, respectiv antreprenorul trebuie să achite din banii lui toată investiţia, pentru ca ulterior finanţatorul să îi ramburseze maxim 90% din valoarea achitată, fără TVA.
Bugetul alocat al programului pentru anul bugetar 2017 este de 49.949.000 lei, statul estimând că va acorda finanţare unui număr de minim 200 de beneficiari. Schema este valabilă până la 31 decembrie 2017, iar plăţile in cadrul schemei de finanţare urmează sa fie efectuate până la 31 decembrie 2018. Planurile de investiţii se vor depune on-line pe website-ul Direcţiei de Antreprenoriat si Programe pentru IMM, www.aippimm.ro, şi pot cuprinde cheltuieli referitoare la:

» echipamente IT şi tehnică de calcul, fără ca ajutorul nerambursabil să depăşească 150.000 de lei;

» echipamente tehnologice, maşini şi utilaje, dar şi mobilier sau autoutilitare cu o valoare totală a ajutorului de până la 250.000 de lei;

» active necorporale de până la 60.000 de lei;

» realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii poate fi decontată cu cel mult 10.000 de lei;

» participarea la cursuri de formare profesională este decontată cu cel mult 20.000 de lei;

» activităţi de consultanţă pentru scrierea, dar şi implementarea planului de afaceri. Pentru această activitate, ajutorul financiar maxim oferit este de 8.000 de lei.

Beneficiari în cadrul programului sunt societăţi comerciale care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (lucrări de construcţii, lucrări de instalaţii, comerţ cu ridicata sau amănuntul, activităţi de transporturi persoane şi mărfuri, activităţi de curierat, hoteluri şi alte structuri de primire turistică, activităţi de editare a publicaţiilor, activităţi de consultanţă tehnică şi financiară, activităţi de asistenţă medicală, activităţi sportive etc.). O altă condiţie de participare este ca firmele sa aibă cel puţin un an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii. De asemenea, codul CAEN pentru care solicită finanţare va trebui sa fie autorizat cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii.

După o analiză atentă a grilei de evaluare şi a istoricului programului, atrag atenţia asupra condiţiilor care trebuie îndeplinite de un solicitant eligibil pentru a avea şanse reale de accesa o finanţare în cadrul acestui program:

» peste 50% din cifra de afaceri a anului 2016 să fie generată de codul CAEN pentru care se solicită finanţarea;
n să aibă un număr mediu al salariaţilor la 31 decembrie 2016 de minim 3;

» ponderea investiţiilor in mijloace fixe şi obiecte de inventar asimilate acestora, prevăzute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare) din HG 2139/2004 şi software-uri să reprezinte mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile;

» vechimea autorizării codului CAEN pentru care se solicită finanţarea să fie mai mare de 12 luni;
n a obţinut profit din exploatare în anul 2016;

n să creeze minim două locuri de muncă, care să fie ocupate de persoane şomere, absolvente după anul 2012 sau persoane defavorizate. În sesiunea din 2016 au fost 656 de aplicaţi la program din care 363 cu 100 de puncte. Dintre acestea au fost finanţate 200 de proiecte, ultimul proiect intrat la finanţare având 100 puncte, 3 locuri de muncă create prin proiect (al doilea criteriu de departajare la punctaje egale) şi 9 locuri de muncă la 31 decembrie 2015 (al treilea criteriu de departajare). Acest lucru ne arată că pentru a avea şanse de finanţare ar trebui create minim 3 sau chiar 4 locuri de muncă prin proiect.

» contribuţia solicitantului la valoarea investiţiei să fie de minim 25%. Cu o contribuţie de doar 10% la valoarea cheltuielilor eligibile nu se pot obţine mai mult de 80 de puncte din 100, ceea ce înseamnă şanse zero de a prinde finanţare. Practic, contribuţia solicitantului trebuie să fie de minim 83.332,50 lei la cheltuieli maxime eligibile de 333.330,00 lei plus 63.332,70 lei TVA, care ulterior poate fi recuperat conform Codului fiscal pentru societăţile plătitoare de TVA.

Luând în calcul toate aceste aspecte, inclusiv contractarea unui credit pentru implementarea proiectului în valoare de 333.330 lei care să ajute antreprenorul să realizeze plăţile până la rambursarea lor ulterioară, costurile reale ale solicitantului pentru accesarea finanţării nerambursabile de 250.000 lei sunt estimate la 172.558 lei pentru un proiect care generează 3 locuri de muncă şi 224.758 lei pentru un proiect care generează 4 locuri de muncă. Practic în 3 ani de la finalizarea proiectului antreprenorul rambursează peste 69%, respectiv 90% din valoarea grantului.
Astfel ar trebui să îşi fundamenteze un antreprenor decizia de realiza o investiţie prin fonduri nerambursabile, respectiv să monetizeze toate costurile generate de accesarea fondurilor, inclusiv obligaţiile ce îi revin prin contractul de finanţare (locuri de muncă create şi menţinute) şi să vadă dacă realizarea investiţiei cu credit bancar nu este mai convenabilă având în vedere condiţiile mai lejere de semnare a contractului de finanţare.

De fapt, prin acest exemplu vreau să atrag atenţia încă o dată antreprenorilor asupra faptului că fondurile nerambursabile nu sunt „gratis” şi că acestea trebuie accesate atunci când investiţia este strict necesară dezvoltării companiei, generează plus valoare peste costurile generate şi este o investiţie planificată în strategia pe termen mediu şi lung a organizaţiei.

Întreprinderile mici şi mijlocii care activează în sfera producţiei de bunuri nu sunt eligibile în cadrul acestui program de finanţare, ci în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare 2017, ce se va deschide în data de 21 august 2017 (până pe 1 seotembrie). În cadrul acestui program se poate accesa o finanţare de până la 450.000 de lei (aproximativ 100.000 de euro) ce reprezintă maxim 90% din valoarea planului de investiţii.

Programul de Microindustrializare poate fi accesat doar de către microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii care au, la data deschiderii aplicaţiei online, cel puţin un exerciţiu financiar încheiat, iar cheltuielile eligibile sunt aceleaşi cu cele din programul comerţ-servicii, la care se adaugă achiziţionarea de spatii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate, conform proiectului de procedură.

Se estimează finanţarea unui număr de 165 de proiecte la nivel naţional, iar punctajul minim pentru a accesarea finanţarea este de minim 95 de puncte dacă judecăm după situaţia din 2016 când au fost depuse un număr de 392 de proiecte din care 255 au obţinut 95 de puncte. Pentru a avea şanse reale la finanţare practic trebuie create minim 4 locuri de muncă dintre care 2 locuri de muncă să fie ocupate de persoane şomere, absolvente după anul 2012 sau persoane defavorizate, iar contribuţia antreprenorului trebuie să fie de minim 25% din valoarea fără TVA a planului de investiţii.

Mihaela Mariuca