Profil Promo Suplimentul Nr. 20

Florin Robitu, SIVECO: „Prin dezvoltarea de parteneriate la nivel local, putem construi împreună proiecte de succes“

Florin Robitu

Florin Robitu, Area Account and Partner Manager în cadrul SIVECO România, ne vorbeşte despre strategia de business a SIVECO, cel mai mare producător de software din România. Acesta ne-a prezentat, pe scurt, care este abordarea companiei la nivel local.

Care sunt reperele definitorii pentru activitatea SIVECO din ultimii ani?

În ultimii 3 ani, am construit SIVECO 2.0, o organizaţie pe model european, cu centre de competenţă unice, cu specialişti competitivi la nivel internaţional, care acţionează în fiecare zi pentru a construi şi reconstrui. Procesul de reconstrucţie se bazează pe un amplu proces de consultare a tuturor stakeholderilor noştri (acţionari, angajaţi, clienţi, comunităţi). Acţionariatul companiei include în prezent 38 de români, membri ai actualei echipe de management. Portofoliul companiei a fost completat cu noi produse şi servicii. Dialogul deschis, constant şi transparent cu clienţii şi partenerii noştri, ne-a ajutat şi ne ajută permanent să identificam noi oportunităţi de dezvoltare, să îmbunătăţim calitatea produselor şi serviciilor pe care le oferim.

Ce ne puteţi spune despre strategia de business a companiei?

Strategia SIVECO 2.0 este bazată pe principiile dezvoltării sustenabile. Punem în prim plan o activitate intensă de cercetare şi dezvoltare. Ne înnoim portofoliul de produse prin inovare. Preocuparea pentru inovare ne obligă să anticipăm nevoile clienţilor nostri. De a­se­menea, dezvoltarea internaţională a afacerilor rămane o prioritate pentru SIVECO 2.0.

Succesul lansărilor de produse din ultimii doi ani, prestigioasele premii obţinute recent (WSA şi no­minalizările juriului IT European Excellence Awards), vin ca o recunoaştere a faptului că eforturilor susţinute pe care echipa noatră le face au început să dea rezultate.

Digital StillCamera

Digital StillCamera

Care sunt, concret, noutăţile pe care le propuneţi pieţei?

În ultimii ani, am construit „Incubatorul de produse şi servicii SIVECO“, orientat spre realizarea de soluţii inovative, adaptate actualului model de business al organizaţiei, vizând extinderea către noi pieţe şi categorii de beneficiari. A­ceste noi produse se adresează cu siguranţă tuturor beneficiarilor naţionali, deci şi celor din regiunea şi judeţul dumneavoastră.

Wand.education este prima platformă din România prin care profesorii îşi pot crea propriile lecţii digitale interactive. Promisiunea Wand.education este de a oferi tuturor profesorilor, printr-o platformă intuitivă şi accesibilă, ajutorul necesar pentru crearea unui conţinut educaţional interactiv de calitate, într-un mod simplu şi rapid. (https://wand.education)

INOVAGRIA este softul dedicat fermierilor cu o versiune gratuită pentru optimizarea cererii unice de plată a subvenţiilor europene. Aplicaţia ajută fermierii să-şi ges­tioneze toate procesele din fermă şi să le evalueze performanţa. Cu ajutorul aplicaţiei, ei pot să calculeze valoarea estimată a subvenţiilor pe care trebuie să le primească şi să obţină informaţiile necesare privind depunerea corectă a cererilor unice de plată la APIA.
(https://inovagria.ro)

Pentru managerii şi directorii de HR preocupaţi de instruirea angajaţilor, am dezvoltat serviciul Cloud Learning (www.cloudlearning.ro) care permite instruirea angajaţilor într-un timp scurt, chiar la locul lor de muncă. Astfel, angajatorii beneficiază nu doar de o instruire de calitate, ci obţin şi o reducere semnificativă a costurilor.

Toţi medicii de familie şi furnizorii de servicii medicale pot accesa pachetul de servicii de asistenţă la raportare, SIVMED Asistenţă (www.sivmed.ro). Acesta include asistenţă tehnică pentru operarea corectă în aplicaţiile de raportare, consultanţă în formularea cererilor de soluţionare a erorilor de sistem şi transmiterea acestora către CNAS, validarea rapoartelor pentru decontare înainte de a fi trimise la CNAS.

Ce alte soluţii puteţi pune la dispoziţia benficiarilor din judeţul nostru?

În mod tradiţional, furnizăm soluţii eficiente de eLearning, EAS (Enterprise Application Suite), Document Management, Business Intelligence, eHealth, eGovernment, eAgriculture şi eCustoms. Aceste produse software se bazează pe cele mai noi tehnologii, fiind potrivite organizaţiilor din toate sectoarele industriale şi comerciale, atât din domeniului privat, cât şi public.

Aveţi în vedere şi dezvoltarea de proiecte finanţate din fonduri europene, în cadrul noilor call-uri?

Da. SIVECO are o expertiză exhaustivă în dezvoltarea de proiecte europene, fiind lider naţional în implementarea de sisteme integrate pentru organizaţii ale Comunităţii Europene. Câteva exemple de proiecte majore pentru instituţii de bază ale CE includ proiecte pentru Directoratul General al Comisiei Europene pentru Taxe şi Vămi (DG TAXUD), Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, Agenţia Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură şi Alimentaţie (CHAFEA), Direcţia Generală Sănătate şi Consumatori, Institutul Uniunii Europene pentru Statistică (EUROSTAT), Oficiul de Cooperare EuropeAid. Ele reprezintă o recunoaştere a calităţii ofertei, a valorii adăugate parteneriatelor create şi a nivelului de ino­vare a soluţiilor noastre. Cunoaştem foarte bine cerinţele specifice IMM-urilor din România şi ne preocupă în mod constant să dezvoltăm aplicaţii adaptate nevo­i­lor acestor organizaţii, care să le ajute să-şi crească şi să-şi conso­lide­ze afacerile printr-un management performant.

Aşa cum probabil ştiţi, anul acesta IMM-urile pot beneficia de finanţarea oferită de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2, iar, conform ghidului, achiziţionarea de soluţii IT este eligibilă şi aduce un punctaj suplimentar la evaluarea tehnico-financiară.

Pentru că înţelegem ce înseamnă gestionarea şi dezvoltarea unei afaceri şi credem că în spatele fiecărui întreprinzător de succes se află resurse valoroase, venim în sprijinul IMM-urilor cu un pachet de soluţii care le rezolvă problemele de zi cu zi:

» Sistem de tip ERP – SIVECO Applications Lite – este soluţia necesară managementului şi monitorizării activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii. Aceasta ajută la creşterea gradului de consistenţă, coerentă, relevantă şi corectitudine a datelor. De asemenea, reduce volumul de prelucrare manuală a documentelor.

» Sistem de tip Business Intelligence – SIVECO Business Analyzer – este un Sistem Informatic de Management flexibil şi de înaltă performanţă care monitorizează şi corelează întreaga activitate a companiei, permiţând prelucrarea datelor în timp real.

» Sistem de management al documentelor – SIVADOC Lite – reprezintă un sistem informatic de management care permite gestiunea centralizată a documentelor şi a fluxurilor de lucru, asigură o securitate sporită, performanţă ridicată şi simplitate în utilizare.

Aceste produse oferă avantajul gestionării eficiente a afacerii în timp real, ţinând pasul cu creşterea volumului activităţilor, conducând la scăderea costurilor, constituind şi un avantaj faţă de competitori. Avem certitudinea că prin dezvoltarea de parteneriate la nivel local, putem construi împreună proiecte de succes.

Despre autor

iasul