Dosar Nr. 8 Dosar Numarul 8

„Fundraising-ul ţine de relaţii şi reţele sociale“. Interviu cu Anca Drăgoi, fondator „Parteneriat pentru arte“

Foto Anca Dragoi Credit Adi Bulboaca

Care este misiunea principală a „Parteneriat pentru arte”, cărei nevoi răspunde? Sunt două lumi care ajung prea rar pe aceeaşi lungime de undă – mediul antreprenorial şi cel al organizării de evenimente?

Misiunea „Parteneriat pentru arte“ este să a­ducă împreună artele și companiile private care să le finanțeze. Din fericire, cele două medii ajung să lucreze împreună tot mai des sub forme tot mai variate și mai originale. Tin­dem să cred că nevoia companiilor de a se diferenția pe o piață concurențială face ca evenimentele culturale și artistice, prin po­tențialul lor creativ și dinamica lor, să fie un punct de atracție pentru mediul de afaceri, ceea ce face ca cele două lumi să func­ționeze pe aceeași lungime de undă.

Cum ar putea funcţiona mai bine legătura dintre companiile private şi organizatorii de evenimente?

De-a lungul timpului, prin experiență, ne-am dat seama că nu există o rețetă care să poată fi aplicată și să asigure succesul. Fundraising-ul ține de relații și rețele sociale care țin, la rândul lor, de oameni și  gradul de încredere pe care îl dezvolți în interiorul acestor sisteme. Credem însă că, pentru a obține bani privați, trebuie urmați câțiva pași :

– definirea companiilor către care evenimentul se îndreaptă pentru a cere bani: este foarte important ca între o companie potențial sponsor și un eveniment să existe o zonă de compatibilitate care se poate traduce în valori, public, arie geografică, grupuri de interes;

– scrierea și transmiterea unei oferte de sponsorizare personalizate care să cuprindă informații despre eveniment, date privind publicul, dar și o propunere clară de vizibilitate pentru potențialul sponsor;

– urmărirea ofertei în sensul stabilirii unei întâlniri cu un reprezentant al companiei.

Return on investment-ul poate fi ușor de calculat atât timp cât obiectivele sponsorizării sunt clar definite încă din faza negocierilor. Investiția financiară se poate regăsi în obiective precum atingerea unui public cât mai numeros, promovarea unui produs/serviciu către un anumit public sau altele asemenea.

Care ar fi mixul ideal de fonduri publice şi private în finanţarea unui eveniment?

Un mix ideal între fondurile publice și cele private ar presupune un mecanism de tip matching funds în care statul alocă, prin instituțiile sale responsabile, o sumă de bani care este garantată de o alocare a unei sume similare din bani privați.

Din experienţa „Parteneriat pentru arte” – pentru ca o companie să accepte finanţarea unui eveniment cultural, care sunt criteriile de bază pe care o solicitare ar trebui să le îndeplinească?

Așa cum am menționat anterior, fundraising-ul ține de o practică îndelungată și de relații sociale bine consolidate. Însă, pentru un eveniment care pornește de la 0 și care dorește să atragă fonduri private, în acest proces ar trebui să se țină cont de: compatibilitatea cu compania căreia se adresează, acuratețea și fezabilitatea propunerilor de vizibilitate pe care le poate acorda companiei-sponsor, date clare despre evenimentul pentru care se solicită sponsorizarea (titlu, spațiu, perioadă, tip de public, alți sponsori sau parteneri pe care evenimentul îi are), solicitarea unei întâlniri față în față.

 Are un eveniment aflat la prima ediţie şanse să atragă finanţare privată? A nu avea un trecut la care să te raportezi se poate dovedi un obstacol major?

Da, este cumva evident că lipsa unui istoric scade din șansele evenimentului de a fi finanțat. Fără a descuraja proiectele la început de drum, trebuie luată în considerare reținerea și lipsa de încredere  pe care companiile o pot avea în acest caz. Însă, această lipsă de track record a evenimentului în sine poate fi compensată de experiența echipei, noutatea și originalitatea tipului de eveniment propus sau propunerile originale de asociere și vizibilitate garantate.

Cum vedeţi, pe viitor, rolul „Parteneriat pentru arte“? Cum vedeţi consolidarea acestei activităţi?

Ne-am dori să ne putem consolida rolul de facilitator între arte și mediul de afaceri, crescând, în același timp, componenta de consultanță pentru business-uri care poate să aducă venituri constante care să permită diversificarea segmentelor de activitate. Este încă un demers dificil, cu sincope și poticniri, dar care are șansa să se consolideze în următorii trei ani.