Dosar Dosar Nr. 20 Suplimentul Nr. 20

Mihai Chirica: „Capitala Moldovei și cel mai important oraș de la granița răsăriteană a UE“

Mihai Chirica

Dialog cu MIHAI CHIRICA, Primarul municipiului IAŞI

Vă rugăm să ne explicaţi care a fost în ultimii ani strategia inves­tiţională în oraşul pe care îl con­duceţi şi cum se reflectă aceasta în îmbunătăţirea infrastructurii locale. Cât de semnificativ a fost impactul lucrărilor executate?

Guvernele de până acum, indiferent de culoare politică, au ocolit realizarea de investiții majore în Mol­dova, deci implicit și la Iași. Din acest punct de vedere, singura posibilitate reală de dezvoltare a infrastructurii locale a fost cea a fondurilor europene. Prin Programul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Iași am reușit să modernizăm arterele incluse în axele principale de trasnport din municipiu, precum Axa Culturală, Axa Est – Vest şi Axa Nord – Sud. Consider, la fel ca majoritatea ieșenilor, că impactul acestor investiții a fost major. Proiecte precum pasajele „Octav Băncilă” și „Mihai Eminescu” au descongestionat major cir­cu­lația în Fundație și Păcurari, au fost create legături între cartiere care erau relativ izolate până la acel moment, au fost modernizate zeci de străzi. Astfel de proiecte nu puteau fi realizate doar din fonduri proprii.

Pe viitor, vom aplica aceeași tactică. Toate cele menționate mai sus le-am coroborat cu o nouă organigramă care, cu siguranță, va ajuta la îmbunătăţirea infrastructurii locale. Cu un management mai bun vom avea rezultate mai rapide.

Ca obiectiv general, tot ceea ce am urmărit până acum și ce voi urmări și în continuare, câtă vreme voi avea onoarea de a fi primar al acestui oraș, este recunoașterea națională și chiar internațională a Iașului drept capitală a Moldovei și cel mai important oraș de la granița răsăriteană a Uniunii Europene.

Care sunt cele mai importante proiecte de investiţii pe care urmăriţi să le realizaţi cu ajutorul finanţării europene în acest exerciţiu bugetar (2014-2021)?

Avem mai multe proiecte care au documentația pregătită și care așteaptă deschiderea liniilor de finanțare prin Programul Operațional Regional, cele mai importante fiind prin Axa 4.1 – Mobilitate Urbană. Acestea au o valoare estimată de 72 milioane de euro și vizează reabilitarea completă a infrastructurii de tramvai, extinderea și modernizarea depourilor, înnoirea parcului de vehicule destinat transportului public pe șine și modernizarea stațiilor de transport public.

În plus, avem o serie de proiecte depuse pentru finanțare în anul 2016 și la începutul anului 2017 și care așteaptă deschiderea liniilor de finanțare europeană. Valoarea totală a acestora este de aproximativ un sfert de miliard de lei. Printre acestea se numără consolidarea și refuncționalizarea Palatului Braunstein, realizarea Centrului Internațional de Artă Contemporană (modernizarea Băii Turcești), consolidarea și reabilitarea Muzeului de Istorie Naturală și reabilitarea și valorificarea potenția­lu­lui turistic și cultural al Ansamblului Mănăstirii Frumoasa. Pentru ultimul proiect am și primit undă verde în ceea ce privește fi­nan­țarea. Etapa a II-a a proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare în Municipiul Iaşi în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creşterea eficienţei energetice în alimentarea cu căldură urbană este un alt proiect major al municipalității. La acestea se a­da­ugă alte câteva proiecte care vizează serviciile integrate pentru co­mu­nitățile marginalizate și transformarea Iașului într-o comunitate incluzivă.

Pe lângă fondurile europene, mi-am propus ca, din fonduri locale, să continuăm programul de modernizare a infrastructurii rutiere, să investim masiv în străzi, alei și trotuare, să refacem spațiile verzi și locurile de joacă și să avem zone de agerement atractive și civilizate.

Fotografie de Andrei Cucu

Fotografie de Andrei Cucu

Ce măsuri aveţi în vedere pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor administrative destinate cetăţenilor oraşului? Ce acţiuni concrete aveţi în vedere privind instruirea persona­lului şi informatizarea întregului proces administrativ?

Pe lângă contactul direct cu ce­tă­țenii și prin telefon, în ultimele luni am dezvoltat site-ul Primăriei. Foarte activă, ca sursă de informare, dar și ca mijloc de comunicare cu ieșenii rămâne pagina de Facebook a Primăriei și, dacă îmi per­miteți, și pagina mea personală pe această rețea de socializare. Feedback-ul cetățenilor a fost unul bun, ne sunt semnalate probleme în timp real și putem interveni mult mai rapid și eficient.

Aș mai adăuga aici faptul că șe­dințele Consiliului Local, ca și majoritatea conferințelor de presă, organizate de noi sau găzduite la Palatul Roznovanu, sunt transmise live pe internet, iar Primăria Municipiului Iași este prima din țară care oferă o astfel de facilitate de co­municare, fiind, de altfel, și menționată ca exemplu de bună practică în studiile de specialitate.

Referitor la informatizarea procesului administrativ vom face pași mari în anii imediat următori. Deja pe site-ul Primăriei există un program prin care orice cetățean care are un act depus la Primărie poate vedea în ce stadiu este acel document.

În altă ordine de idei, un pas major care consider că a fost realizat este conceperea și adoptarea u­nei noi organigrame a Primăriei, mult mai clară, mai flexibilă și axată pe nevoile orașului. Avem o Direcție de Relații Publice și Trans­parență Decizională, care va continua munca începută acum câțiva ani, când au fost înființate cen­trele de cartier. Totodată, Di­rec­ția Arhitectură și Urbanism va cuprinde și un Compartiment Urbanism IT, care va informatiza tot ceea ce ține de activitatea urbanistică.

Vitalitatea culturală constituie un indicator-cheie în calitatea vieţii cetăţeanului. Cum vedeţi rolul municipalităţii în dezvoltarea de proiecte culturale şi cum susţineţi sectorul privat în desfăşurarea unor evenimente de amploare?

Cultura este un domeniu care mă interesează în mod deosebit. Poate ați observat că în bugetul pe anul în curs am alocat fonduri consistente pentru Festivalul Interna­țional al Educației, Festivalul In­ternațional de Teatru pentru Publicul Tânăr și Festivalul Interna­țional de Literatură și Traducere, principalele festivaluri culturale din Iași. De asemenea, avem un parteneriat constant și fructuos cu Opera, Teatrul Național, Filarmonica și celelalte instituții importante din Iași.

Sectorul privat nu a fost uitat. În 2016, alocările bugetare de la Primărie către organizațiile neguvernamentale au fost cele mai mari din istoria Iașului. Avem cel mai mare buget din istoria Iașului pentru proiectele de tineret. Anul trecut am alocat 1 milion de lei, acum alocăm 1,2 milioane de lei. Pentru cultură și asistență socială pe Legea 350 din 2005 avem aproape 1 milion de lei.

Revenind la manifestările culturale, anul acesta tema Festivalului Internațional al Educației este Centenarul, sărbătorirea a 100 de ani de la Marea Unire, iar anul viitor ne vom pregăti mai intens și vom avea un an dedicat acestui important eveniment. De altfel, prin noua ogranigramă am creat și un compartiment care se intitulează Centenar. Cu siguranță, anul viitor și fondurile vor fi mai mari în această direcție. De aceea, profit de această ocazie și îi invit pe toți operatorii culturali din Iași să se gândească la realizarea unor evenimente dedicate Marii Uniri.

Aveţi conturată o strategie clară pentru a transforma într-un Smart City oraşul pe care îl conduceţi? Dacă aţi început deja paşi în acestă direcţie, vă rugăm să ne detaliaţi măsurile deja luate.

Smart City este noua direcție fundamentală spre care va merge orașul. Cumva sectorul IT ne-a luat-o înainte. Acum ține și de administrație să ajungă la acel nivel. Conceptul a reieșit și din Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană. Sunt o serie de lucruri care s-au realizat deja, dar poate nu toată lumea s-a convins de acest lucru. Pe lângă informatizarea activității administrative, despre care am vorbit deja, am în vedere și deschiderea față de mediul de afaceri, atât local, cât și cel extern, precum și față de mediul universitar, de cercetare și inovare. Este un demers pe care l-am început și va continua cât voi fi primar. Până recent, dialogul dintre Primărie și mediul de afaceri nu era pe măsura așteptărilor. De mai bine de un an acest lucru s-a schimbat, iar în viitor veți vedea că va da și rezultate.
Nu am uitat nici de legătura cu tot ceea ce ține de educație, cadrele didactice, dar și studenții și elevii, care sunt inima și viitorul acestui oraș și de la care avem aș­teptări mari în realizarea și implementarea acestui concept. De altfel, la Primărie aproape toți oamenii care au venit de când sunt primar sunt tineri și foarte tineri.

Cât privește dezvoltarea infrastructurii, vrem să continuăm să modernizăm arterele rutiere, să ajungem la un transport public în comun la nivel european și să creștem mobilitatea urbană, inclusiv prin tot ceea ce ține de transportul cu biciclete sau alte mijloace de transport care nu poluează. Avem proiecte privind extinderea arealului cu prioritate pentru pietoni și bi­ci­cliști în zona centrală, urmărirea prin GPS a mijloacelor de transport public, amenajarea mai multor spații park & ride, crearea unui sistem de management al transportului public și e-ticketing, precum și unul de bike sharing.