Focus Numarul 14

PLANUL DE CARIERĂ: între aspiraţiile angajatului şi nevoile organizaţiei. Întrebările-cheie ale oricărui salariat: când şi cum voi putea promova?

plan-de-cariera

alina-grigorasAlina Grigoraş

Până de curând, cariera era considerată ca fiind o succesiune de posturi, în ordinea crescătoarea a ierarhiei, pe care o persoană le ocupă de-a lungul vieţii. Cei mai mulţi angajaţi rămâneau fideli companiei şi carierei pe tot parcursul vieţii adulte. Astăzi, cariera reprezintă o provocare ce presupune o gestionare complexă din mai multe perspective: planificare individuală, organizaţională, dezvoltare, nevoia de securitate. La momentul actual, individul tinde să rămână fidel carierei în detrimentul organizaţiei.

Având în vedere etapele de evoluţie a unei cariere, literatura de specialitate evidenţiază fazele prin care trece aceasta:

– faza de orientare, în care individul caută, experimentează diverse opţiuni;

– faza de accelerare, când se câştigă experienţă, când se conturează traseele profesionale;

– faza de actualizare, în care individul ajunge la nivelul de expertiză care îi oferă posibilitatea de a împărtăşi şi altora din cunoştinţele acumulate, devine mentor pentru ceilalţi.

Managementul carierei este un proces prin care o organizaţie încearcă să adapteze obiectivele individuale ale angajaţilor legate de carieră la cerinţele organizaţionale. Dezvoltarea carierei salariaţilor este importantă pentru organizaţii în măsura în care aceasta asigură deprinderile şi experienţa necesare pentru a face faţă schimbărilor legate de natura muncii. Pe de altă parte, planificarea carierei individuale este un proces activ prin care angajatul îşi stabileşte scopurile carierei şi îşi identifică mijloacele de realizare a acestora. Aspectul cel mai important al planificării carierei constă în realizarea unei concordanţe clare între obiectivele individuale şi oportunităţile de promovare posibile. Dincolo de planul individual de carieră, atunci când vorbim despre planificarea carierei organizaţionale trebuie să o privim ca pe un proces prin care organizaţia identifică mijloacele şi activităţile prin care fiecare angajat se poate dezvolta.

Planificarea carierei organizaţionale şi celei individuale sunt, în mod evident, strâns legate. Un angajat care nu-şi poate realiza aspiraţiile individuale legate de carieră într-o organizaţie, o poate părăsi la un moment dat. Altfel spus, dacă organizaţia nu oferă oportunităţi reale legate de avansarea în carieră, atunci angajatul poate renunţa oricând la ea. Pentru a evita astfel de situaţii, organizaţia trebuie să asigure asistenţă în planificarea carierei, în acest mod ambele părţi implicate având de câştigat.

Companiile trebuie să îşi orienteze eforturile de planificare a carierei organizaţionale spre obiectivele specifice ale angajaţilor, prin furnizarea de oportunităţi diverse de învăţare şi acţiune. Organizaţiile trebuie să dezvolte programe de planificare a carierei, care trebuie să îndeplinească următoarele obiective:

– cunoaşterea, punerea în valoare şi dezvoltarea eficientă a talentelor angajaţilor;

– creşterea loialităţii şi motivaţiei angajaţilor;

– determinarea nevoilor de pregătire şi dezvoltare ale angajaţilor.

Un rol important pentru dezvoltarea viitoare a carierei în cadrul unei companii este dat de modul cum este primit un nou angajat, de aceea relaţia dintre manager şi subordonat este foarte importantă; managerul care îşi doreşte angajaţi performanţi şi productivitate ridicată, îşi asumă şi rolul de mentor, fie pentru cei care trec printr-o anumită etapă a carierei, fie pentru cei promovaţi în posturi noi, jucând rolul de sfătuitor, profesor, model de urmat, motivator.

Orice salariat din cadrul unei organizaţii de succes trebuie să aibă clar stabilit un plan de carieră, care va include următorii paşi:

– conştientizarea sarcinilor care implică responsabilitatea sa, care oferă salariatului posibilitatea de a reconştientiza şi reasuma sarcinile ce decurg din fişa postului, dar şi din locul ocupat de el în cadrul organizaţiei;

– înregistrarea competenţelor necesare pentru a duce la bun sfârşit sarcinile sale, atât cele pe care angajatul le are deja, cât şi cele asupra cărora îşi doreşte să se concentreze;

– după îndeplinirea cu succes a paşilor de mai sus, angajatul va identifica punctele tari şi cele slabe, oportunităţile şi ameninţările la adresa carieiei sale;

– după realizarea acestei analize, salariatul îşi va putea stabili priorităţile pentru dezvoltarea viitoare a carierei sale.

Planul de carieră reprezintă harta vieţii profesionale, include idei, obiective, parteneriate, contacte, canale de informare, orice este necesar pentru atingerea obiectivelor profesionale propuse. Aşa cum o afacere de succes se bazează pe un plan de afaceri bine structurat şi îmbunătăţit în raport cu cerinţele pieţii, tot aşa o carieră de succes se bazează pe un plan de carieră care poate salva individul din orice situaţie, indiferent de contextul profesional.

Şi nu uita:

– Nu este niciodată prea devreme sau prea târziu să începi planificarea carierei tale de succes!

– Atunci când este redactat planul de carieră, trebuie să crezi în ceea ce scrii şi în ceea ce poţi face!

– Gândeşte-te la modalităţi prin care poţi fi cel mai bun, provoacă-te să fii cel mai bun, recunoaşte-ţi toate succesele şi permite-ţi să-ţi atingi obiectivele!

Alina Grigoraş, Manager de Resurse Umane în cadrul AVISSO