Dosar Dosar Nr. 21 Numarul 21 Promo

Şansa economică a Iaşului: o nişă profitabilă

conferinta_Avisso_Investitii_in_Iasi_1

Miercuri, 17 mai 2017, în Sala Mare a Palatului Roznovanu, AVISSO și Primăria Municipiului Iași au organizat conferința „Investiții pentru Iași“, un eveniment care a avut drept temă centrală importanța și rolul investițiilor pentru dezvoltare economică.

ARTICOLELE DOSARULUI:

Ne dorim să fim în top 5 naţional/Asta facem de 27 de ani: ce putem!

„Forţa de muncă nu se poate dezvolta dacă rămânem în paradigma croitorului şi a vânzătorului din mall“

Educaţia şi forţa de muncă, principalele vulnerabilităţi

Organizat în parteneriat cu Bursa de Valori București, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), Camera de Comerț și Industrie Iași, „Investiții pentru Iași“ a urmărit să prezinte din pers­pectiva diferitelor sectoare economice de dezvoltare oportunitățile și mijloacele de finanțare disponibile pentru atragerea investițiilor. Evenimentul a fost lansat de dezbaterea „Cum atragem investitorii?“ şi a continuat cu un seminar practic, „Fluent în finanțe“, susținut de Bursa de Valori București. Prin participarea experților din diferite zone de dezvoltare economică din România, dezbaterea și masa rotundă „Cum atragem investitorii?“ a avut ca scop promovarea parteneriatului activ pentru cooperare, dezvoltare și inovare între administrația publică locală, mediul universitar și mediul de afaceri.

Dezbaterea a fost deschisă de Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi, Mirabela Miron, preşedintele AVISSO, Ileana Botez din partea Bursei de Valori Bucureşti, prof.univ.dr. Robert Aurelian Şova, preşedintele CECCAR, conf.univ.dr. Gabriel Radu, preşedintele CAFR. Consultantul fiscal Adrian Benţa a susţinut o prezentare despre cadrul legislativ privind înfiinţarea unui parc industrial de către actori din mediul privat şi s-a oprit asupra unui studiu de caz din judeţul Prahova, Florin Dobre, director general executiv al CECCAR s-a oprit asupra rolului profesioniştilor contabili în atragerea şi susţinerea investiţiilor locale, iar Cătălin Ilie, managing partner AVISSO, s-a referit la principalele instrumente de finanţare puse la dispoziţie de Uniunea Europeană accesibile unităţilor administrativ-teritoriale şi firmelor.

Seminarul „Fluent în Finanțe“, organizat în cea de a doua parte a evenimentului de către Bursa de Valori București, a avut drept scop creșterea gradului de educație financiară și a oferit participanților ocazia de a se instrui cu privire la piețele de capital și tranzacțiile la bursă.

Evenimentul „Investiții pentru Iași” a fost parte din seria manifestărilor publice organizate la nivel național în perioada 14 – 15 mai cu scopul instituirii Zilei Na­ționale a Investițiilor, o inițiativă legislativă sus­ținută prin implicarea Guvernului și a auto­rităților publice locale.