Focus Noutati Promo

Split TVA: De la ce dată vei aplica sistemul dacă înregistrezi datorii la plata TVA în 2018

Sistemul split TVA_ promulgare

Din 2018, sistemul split TVA a devenit obligatoriu doar pentru firmele în insolvență și cele care înregistrează datorii la plata TVA, peste un anumit plafon. Astfel, firmele care vor înregistra datorii la plata TVA de-acum înainte vor aplica mecanismul plății defalcate a TVA de la data de 1 a celei de-a doua luni următoare celei în care termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadență a fost îndeplinit. Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă asta, am exemplificat în cele ce urmează.

În forma sa finală, publicată în Monitorul Oficial și aflată în vigoare, sistemul split TVA a devenit obligatoriu doar pentru firmele în insolvență și cele care înregistrează datorii la plata TVA, peste un anumit plafon (la finele anului 2017 și apoi începând din ianuarie 2018), așa cum am explicat aici.

Așa se face că operatorii economici ce au înregistrat datorii mai mari decât respectivele plafoane la 31 decembrie 2017 și nu vor achita TVA scadentă până la 31 ianuarie 2018 vor aplica sistemul split TVA începând cu 1 martie 2018.

Contribuabilii ce nu aplică sistemul, dar care vor înregistra datorii la plata TVA pe parcursul anului 2018, vor avea la dispoziție 60 de zile lucătoare de la scadență pentru a achita TVA restantă. Dacă nu vor efectua plata nici în această perioadă de grație, companiile vor fi înregistrate în sistem începând cu data de 1 a celei de-a doua luni următoare celei în care s-a împlinit termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadență.

Concret, să luăm exemplul TVA-ului aferent lunii martie 2018, care va avea scadența la 25 aprilie 2018. Dacă acesta nu va fi achitat până cel târziu la 23 iulie 2018, atunci când s-ar împlini termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadență, iar suma suma datorată va depăși plafoanele stabilit prin actul normativ, contribuabilul va aplica sistemul split TVA începând cu 1 septembrie 2018, adică la data de 1 celei de-a doua luni următoare celei în care termenul de 60 de zile lucrătoare de la scadență s-a împlinit.

Notă: În calculul celor 60 de zile lucrătoare am ținut cont și de zilele libere legale ce vor fi în acel interval, respectiv 1 mai (Ziua Muncii), 28 mai (a doua zi de Rusalii) și 1 iunie (Ziua Copilului).

Plafoanele de îndatorare de la care se aplică split TVA

Potrivit normelor în vigoare, mecanismul plății defalcate este obligatoriu pentru firmele care:

  • la finele anului 2017 au datorii la plata TVA mai mari de 15.000 de lei (firme mari), 10.000 de lei (firme medii), 5.000 de lei (firme mici și persoane fizice), dacă acestea nu sunt achitate în ianuarie 2018;
  • începând de la 1 ianuarie 2018 au datorii la plata TVA mai vechi de 60 de zile de la scadență mai mari de 15.00010.000, respectiv 5.000 de lei;
  • se află sub incidența legislației insolvenței.

În ceea ce privește firmele aflate sub incidența legislației insolvenței la final de 2017, acestea vor intra în sfera de aplicare a mecanismului plății defalcate a TVA la 1 martie 2018. Totodată, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA ce vor intra în sfera legislației privind insolvența pe parcursul lui 2018 au obligația să notifice ANAF până pe data de 1 a lunii următoare intrării în insolvență, urmând să aplice sistemul în cel mult trei zile de la depunerea notificării. În cazul nedepunerii unei notificări în acest sens, Fiscul va înscrie din oficiu respectiva persoana impozabilă în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, când va constanta că respectiva este în insolvență.

Desigur, pot exista și firme care să opteze benevol pentru aplicarea sistemului, fără a avea o asemenea obligație. În cazul acestora, înregistrarea în Registrul persoanelor ce aplică plata defalcată a TVA se va face în termen de trei zile de la data depunerii unei notificări în acest sens.

(Sursa: avocatnet.ro)