Focus Suplimentul Nr. 20

Totul despre plata retroactivă a contribuţiei la pensie

raluca olariu

Raluca Olariu

Conform Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii, pentru o perioadă de timp limitată, persoanele care nu au ieșit încă la pensie și nu au fost asigurate anterior în sistemul de public de pensii și nici într-un alt sistem de asigurări sociale pot să plătească retroactiv contribuția la pensii, în baza unui contract de asigurare socială, dacă sunt interesate. Acestă plată retroactivă permite completarea stagiului de cotizare pentru obținerea pensiilor în sistemul public și poată fi achitată integral deodată sau în mai multe tranșe, eșalonat.

Perioada de timp este limitată din două puncte de vedere; din primul punct de vedere, posibilitatea de plată se poate realiza până la data de 31 decembrie 2017 datorită solicitărilor numeroase din partea persoanelor interesate, termenul inițial fiind 27 aprilie 2017. Din al doilea punct de vedere, este limitată perioada pentru care se poate depune plata retroactivă a contribuțiilor – persoana neasigurată anterior în sistemul public de pensii sau alt sistem de asigurări sociale poate face plata în limita a cinci ani anterior încheierii contractului de asigurare socială.

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată de plata retroactivă a contribuției și casa de pensii de la domiciliul sau reședința ei, iar dacă în acest fel nu este posibil, cu acea casă locală de pensii din județ, cea mai apropiată de domiciliul solicitantului. În cazul în care persoana interesată se află în imposibilitatea de a încheia contractul, o persoană mandatată poate fi desemnată prin procură specială pentru aceasta. Legea nu stabilește un maxim al numărului de contracte de acest tip încheiate, atâta vreme cât sunt pentru perioade diferite, singura limitare fiind ca ”aceste perioade să nu depășească cinci ani anteriori datei încheierii contractului”.

Alte documente de care persoana interesată are nevoie, pe lângă contractul de asigurare socială, sunt: actul de identitate în original și copie, actul de identitate al mandatarului și procura specială autentificată (după caz) și o declarație pe propria răspundere care se completează la sediul  casei teritoriale de pensii.

La inițiativa oricăreia dintre părți se poate rezilia contractul de asigurare socială, dar sumele depuse nu vor mai fi restituite, stagiul de cotizare realizat valorificându-se la stabilirea dreptului la pensie.

Contribuția retroactivă la pensii se calculează la valoarea salariului minim brut, dar se poate alege și o valoare mai mare, ținându-se cont și de coeficientul de inflație, publicat în luna în care se face plata contribuției față de luna pentru care aceasta se datorează. Suma maxima nu poate fi mai mare decat valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut. Suma poate fi depusă în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate, prin mandat poștal sau prin orice alt mijloc de plată, prevăzut de legislație.

Persoanele interesate care doresc să cumpere vechime în muncă pot fi cele care au trecut de vârsta de pensionare, dar încă lucrează și cei care locuiesc în altă țară (în aceeași situație), iar tipurile de pensii pentru care se ia în calcul contribuția retroactivă sunt pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parțial și pensia de invaliditate. Plata retroactivă a contribuției permite completarea stagiului de cotizare pentru obținerea acestor tipuri de pensii în sistemul public.

Nu pot plăti retroactiv contribuția persoanele care sunt deja la pensie, persoanele care doresc să se pensioneze înainte de termen pentru anii viitori sau persoanele care doresc să reducă vârsta de pensionare astfel. În categoria acesta intră și persoanele pentru care angajatorul lor nu a plătit contribuția la pensii.

Concluzionând, termenul în care se poate plăti vechimea în muncă se poate prelungi din nou de către Guvern, prin ordonanță de urgență, dacă vor continua să existe solicitări numeroase din partea persoanelor interesate, așa cum s-a procedat și prima dată, scopul fiind evitarea de la excluderea socială a unor categorii de persoane care nu ar putea ajunge la pensia pentru limită de vârstă din cadrul sistemului public de pensii.

Despre autor

iasul